Arrangeras tillsammans

The Leads scanning

Leads Scanning-inlog kan köpas av dig som utställare för att scanna besökare i er monter. Besökarnas data samlas då som leads i er utställarportal.

Leads scanningen kostar 3 900 kr exkl moms, och kan användas på ett obegränsat antal devices.

OBS – ingen app behöver laddas ner, utan man använder det inlogg som tilldelas er vid köp.