Arrangeras tillsammans

Förnamn & Efternamn

Dagen presenteras och leds av Riksbyggen:

Yvonne Westerlund, Affärsutvecklare – Riksbyggen

Suvi Järvinen-Valo, Socialchef – Haparanda kommun

Barbro Westerholm, f.d riksdagsledamot (L) nu sakkunnig på SPF Seniorerna

Skellefteå kommun

Anders och Linnea är projektmedarbetare som kommer att beskriva det verksamhetsnära stöd de gett vid införandet av trygghetsskapande teknik i Skellefteå kommun. Hur de gått tillväga inför, under och efter installation och driftsättning på både Vård och omsorgsboenden och i hemtjänsten.

Therese och Viktoria är enhetschefer som kommer att berätta om vilka behov av stöd som funnits samt hur de uppfattat det stöd som dom fått av projektet.

Sofia Wallström

Sofia Wallström är generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO finns till för vård- och omsorgstagarna och har uppdraget att, genom tillsyn och tillståndsprövning, bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Min hälsodata?

Talare:

Maria Andersson utredare på Vård- och omsorgsförvaltningen,

Rimona Hussni, informationssäkerhetssamordnare på Vård- och omsorgsförvaltningen

Shadan Ghafouri, utvecklare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Conny Björnehall

Conny Björnehall leder RISE fokusområde Digitalisering offentlig sektor. Fokusområdet är tvärdimensionellt och spänner över hela RISE och samlar ett stort nätverk av personer, kompetenser och miljöer.

Maria Pahlberg och Anja Lemchen

Driven och initiativrik verksamhetsutvecklare från Skellefteå kommun som brinner för förebyggande insatser och har som mål att inspirera seniorer till ett hälsosamt och glädjefyllt åldrande.

Anja Lemchen, en senior på 75+ år kommer att dela med sig av sina tankar och infallsvinklar i samtal med Maria.

Marianne Degerman

Marianne Degerman är projektledare och forskare på Utvecklingsenheten i Skellefteå kommun. Hennes huvudintressen är friskt åldrande och god vård i åldrandet. Nuvarande projekt fokuserar på medicinsk laser som tilläggsbehandling av svårläkta sår hos sköra äldre med hemsjukvård. Hon drivs av sin nyfikenhet att prova nya sätt när det gamla inte räcker till.

Alireza Salehi

Alireza Salehi är forskare inom medicin. Alirezas erfarenhet sträcker sig över tillämpad kemi, metodutveckling, medicin och förståelse av rådata och klassificeringsmetoder för att analysera komplexa system genom modellering och simulation. Hans mål är att bidra till ett hållbart samhälle genom tvärvetenskapliga projekt som utveckla digitala system, modeller och processer i kombination med vetenskaplig gren som involverar företag, industri, medicin eller kemi.