Arrangeras tillsammans

Roger Granat och Ulrika Olsson

Talare:

  • Roger Granat, Socialchef – (Datavetare i botten, har arbetat inom socialtjänsten sedan 2005 från Värmland till Skåne)
  • Ulrika Olsson, Projektledare välfärdsteknik och digitalisering