Arrangeras tillsammans

Bettina Kashefi

Bettina Kashefi  var statssekreterare på Socialdepartementet med ansvar för sjukförsäkringar och pensioner år 2006-2010 och på Arbetsmarknadsdepartementet år 2010-2013. Kashefi har också tidigare tjänstgjort på Finansdepartementet som departementssekreterare, som kansliråd och som enhetschef och departementsråd på ekonomiska avdelningens fördelningsanalysenhet. Hon har även varit huvudsekreterare och kanslichef på Delegationen för åtgärder mot felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. Idag arbetar hon som kanslichef för Kommissionen för Skattenytta.