Arrangeras tillsammans

Ekonomi och finansdagen

Olof Gränström ger en lägesrapport om konjukturläget och dess påverkan på kommunal och regional sektor.