Arrangeras tillsammans

John Ahlberk

John Ahlberk är myndighetens generaldirektör sedan 2020. Han har en mångårig erfarenhet som chef och ledare i offentlig verksamhet, bl.a. från Regeringskansliet. John Ahlberk är särskild utredare i Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet (Ju 2022:02).