Arrangeras tillsammans

Digitala verktyg för kostnadseffektiv diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom

Talare:

Linus Jönsson är läkare, civilekonom DHS och docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet. Hans forskning rör bl.a. kostnadseffektivitet av ny teknologi för diagnostik och behandling vid Alzheimers sjukdom.

Johanna Ulfvarson är docent i vårdvetenskap och specialistutbildad sjuksköterska. Hon är anknyten till Karolinska institutet och hennes forskning handlar om eHälsa och digitala stöd för vården. Johanna Ulfvarson arbetar på eHälsomyndigheten som internationell samordnare.”

Sara Wallén är grundare av företaget Mindmore och utbildad på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Mindmore grundades 2017 och erbjuder digitala kognitiva test för att mäta hjärnans kognition på ett säkert och tillförlitligt sätt. 2022 mottog Sara utmärkelsen ”Årets digitala psykolog” och 2018 tilldelades hon ”Lilla Psykologipriset”, för sitt arbete med att förändrat sättet att använda kognitiva test inom hälso- och sjukvården. Priserna utfärdades av Sveriges Psykologförbund.

Rickard Forsman är VD för Geras Solutions, som tillhandahåller ett digitalt verktyg och beslutsstöd för demensutredning vid misstänkt kognitiv sjukdom. Verktyget är utvecklat i samarbete med både vårdcentraler och specialistmottagningar och har testats klinisk av Karolinska Universitetssjukhuset. Geras Solutions står även bakom Minnesmottagninge.se som är världens första digitala mottagning för kognitiva utredningar. Sedan oktober 2022 är Minnesmottagningen.se tillgänglig i hela Sverige som del i den offentligt tillhandahållna vården. Rickard är civilingenjör med flerårig erfarenhet av att driva digitala förändringsprojekt inom stora organisationer inom life science. Han har även erfarenhet som extern konsult från 17 av sjukvårdsregionerna.