Arrangeras tillsammans

Kommundagen

En halvdag helt ägnat de utmaningar och behov kommunalråd, kommundirektörer och kommunala ekonomidirektörer möter i sitt arbete.
Ta del av case och lösningar från andra kommuner och få möjlighet att diskutera och möta andra med samma utmaningar från hela Sverige.
Dagen avslutas med lunch för alla deltagare.

By Invitation Only – inbjudan har kommit med post. Ta med denna för inträde till mässan och halvdagen.

Deltagare:

Annika Nordgren, Projektledare – Etableringslyftet

Kristian Bergström, kommunpolis – Sollentuna

Magnus Stridh, regionchef vid Stockholm och Östra Mellansverige – Svenska ESF-rådet

Juma Lomani, coach och språkstödjare – Etableringslyftet

Anders Barane, utredare på avdelning för arbetsgivarpolitik – SKR