Arrangeras tillsammans

Panel: Användning av hälsodata för att stärka vården

Moderator: 

Daniel Forslund, Utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science – Vårdföretagarna

Panellister:

  • Max Herulf, Chefsläkare – E-hälsomyndigheten

Max Herulf är specialist i allmänmedicin, medicine doktor i farmakologi och utredare på E‑hälsomyndigheten. Han har en bakgrund som expert och ledare från både offentlig och privat vård, men också från akademi, medicinteknik och sjukvårdsnära it.

  • Jenny Christensson, Projektkoordinator – Medtech4Health

Jenny Christensson är en erfaren patientföreträdare och passionerad talare med engagemang inom områden som patientmedverkan, medskapande och vårdutveckling. Efter mer 15 år inom life-science-branschen som Patient Relations Manager inom läkemedel globalt/nationellt/regionalt, några som Chief Patient Officer i eHälso-startupen Elsa Science, och projektledare vid Medtech4Health, är hon nu även oberoende konsult och patientexpert, och arbetar för att personer med kronisk sjukdom ska kunna leva det liv de vill. Jenny är utbildad EUPATI fellow, en aktiv del av EULAR PARE och medlem av PCAG PiPPi-projektet, samt har egenerfarenhet av reumatisk sjukdom, blodcancer, depression, neurologi och IBD.

  • Jesper Olsson, Sakkunnig digitalisering – Swedish Medtech

 

Svensk Sjuksköterskeförening

Moderator: Åsa Andersson
Medverkande: Annie Palstam, Fysioterapeuterna, Maria Wolodarski, Svenska Läkaresällskapet, Åsa Engström, Svensk sjuksköterskeförening

Björn Eriksson

Björn Eriksson är en svensk hjärtläkare och ämbetsman. Han är sedan 2021 generaldirektör för Läkemedelsverket och var tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Stockholm. I den rollen syntes Eriksson ofta i media relaterat till coronautbrottet.

Han tog läkarexamen vid Karolinska institutet 1994 och specialiserade sig inom kardiologi.

Panel: Vårdförbundet – Vad innebär digitaliseringen för professionerna i hälso- och sjukvården?

Moderator:
Jonas Vallgårda, Utredare/Omvärldsanalytiker  – Yrke & vårdutveckling, Vårdförbundet

I panelen deltar:
Anders Ekholm, Senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier och med bred erfarenhet från Regeringskansliet.

Maria Wegner, Utredare vid E-hälsomyndigheten

Maria Hägglund, Senior Lecturer in Implementation Science , Uppsala MedTech Science & Innovation

Åsa Gyberg Karlsson – Leg. biomedicinsk analytiker som sedan 2020 arbetar som eHälsostrateg i region Blekinge.

Maria Andersson

Moderator – Carita Sturesson
Maria Andersson,
Barnmorska/doktorand – Institutionen för Klinisk Vetenskap, Lunds universitet