Arrangeras tillsammans

Digitala möjligheter som stöd i den nära vården

Talare:
Lisbeth Löpare-Johansson, Samordnare Nära vård SKR
Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster på Inera
Sven-Åke Svensson, E-hälsostrateg i Region Jönköpings län
Erica Sandberg, digitaliseringsstrateg, Västra Götalandsregionen

Maria Pahlberg och Patrik Bergström

Maria Pahlberg, Verksamhetsutvecklare Förebyggande arbete Socialkontoret – Skellefteå kommun

Patrik Bergström , Verksamhetsutvecklare – Skellefteå kommun

Äldredagen

Dagen presenteras och leds av Riksbyggen:

Yvonne Westerlund, Affärsutvecklare – Riksbyggen

Suvi Järvinen-Valo, Socialchef – Haparanda kommun

Barbro Westerholm, f.d riksdagsledamot (L) nu sakkunnig på SPF Seniorerna

 

Ekonomi och finansdagen

Olof Gränström ger en lägesrapport om konjukturläget och dess påverkan på kommunal och regional sektor.

Digitaliseringsdagen

Moderator:

Björn Immerstrand, Chef för Digitaliseringsenheten på Social- och omsorgsförvaltningen –  Linköpings kommun

Upphandlingsdagen

Talare:

Michael Stiglund, Utvecklare/Projektledare – Socialkontoret Skellefteå kommun

Kenny Lundström, Verksamhetsutvecklare/Projektledare – Socialkontoret Skellefteå kommun

Fokusdagen riktar sig till:

Chefer, utvecklare, projektledare, inköpare eller motsvarande inom Socialtjänsten.

Du lär dig:

Hur resa sett ut som utmynnade i en ”riktad” funktionsupphandling, som skapat möjlighet att ta ett helhetsgrepp kring den trygghetsskapande tekniken som finns och kommer finnas på hela förvaltningen.

Hur arbetet gått tillväga med att identifiera behov och hur verksamheterna varit delaktiga.

Hur vi tänkte kring funktioner och optioner.

Vad blev bra och vad kan man göra bättre.

Kommundagen

En halvdag helt ägnat de utmaningar och behov kommunalråd, kommundirektörer och kommunala ekonomidirektörer möter i sitt arbete.
Ta del av case och lösningar från andra kommuner och få möjlighet att diskutera och möta andra med samma utmaningar från hela Sverige.
Dagen avslutas med lunch för alla deltagare.

By Invitation Only – inbjudan har kommit med post. Ta med denna för inträde till mässan och halvdagen.

Deltagare:

Annika Nordgren, Projektledare – Etableringslyftet

Kristian Bergström, kommunpolis – Sollentuna

Magnus Stridh, regionchef vid Stockholm och Östra Mellansverige – Svenska ESF-rådet

Juma Lomani, coach och språkstödjare – Etableringslyftet

Anders Barane, utredare på avdelning för arbetsgivarpolitik – SKR