Arrangeras tillsammans

Förnamn & Efternamn

Dagen presenteras och leds av Riksbyggen:

Yvonne Westerlund, Affärsutvecklare – Riksbyggen

Suvi Järvinen-Valo, Socialchef – Haparanda kommun

Barbro Westerholm, f.d riksdagsledamot (L) nu sakkunnig på SPF Seniorerna

Skellefteå kommun

Anders och Linnea är projektmedarbetare som kommer att beskriva det verksamhetsnära stöd de gett vid införandet av trygghetsskapande teknik i Skellefteå kommun. Hur de gått tillväga inför, under och efter installation och driftsättning på både Vård och omsorgsboenden och i hemtjänsten.

Therese och Viktoria är enhetschefer som kommer att berätta om vilka behov av stöd som funnits samt hur de uppfattat det stöd som dom fått av projektet.

Ingeborg Nilsson

Professor i arbetsterapi vid Umeå universitet med särskilt intresse för hälsofrämjande insatser för seniorer. Leder forskning om meningsfulla aktiviteter och dess relation till hälsa och välmående, hur aktiviteter kan mätas och hur interventionsprogram kan utvecklas och implementeras för att stödja delaktighet och aktivt åldrande. Forskningen sker i nära samverkan med relevanta aktörer som föreningsliv, privata företag, kommuner och regioner.