Arrangeras tillsammans

Mats Rundkvist

Mats Rundkvist, konsult, föreläsare och skribent inom välfärdsteknologi och kommunal ehälsa. Ursprungligen sjukgymnast inom äldreomsorgen men sedan 2007 uteslutande sysselsatt med välfärdsteknologi, bland annat som projektledare och strateg i Västerås stad, strateg i Linköpings kommun, fristående konsult, projektledare på SKR, expert åt Upphandlingsmyndigheten, VINNOVA, RISE med flera.