Arrangeras tillsammans

Svensk Sjuksköterskeförening

Moderator: Oili Dahl, ordförande Svensk sjuksköterskeförening
Medverkande: Lena Svedberg, Anna Wiberg