Arrangeras tillsammans

Marte Lauvsnes

Her er et bilde av meg og som bio har jeg følgende: Marte Lauvsnes er avdelingssjef for Avdeling Rådgiving og tidligfase i Sykehusbygg og har vært ansatt siden etableringen av Sykehusbygg i 2015. Hun er utdannet intensivsykepleier og har arbeidet ved St Olavs Hospital i trondheim i 19 år. De siste 26 årene har hun arbeidet som sykehusplanlegger i Helsebygg, Medivi, SINTEF og nå Sykehusbygg. Hun har et bredt internasjonalt nettverk og er styreleder for European Health Property Network.

Digitala verktyg för kostnadseffektiv diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom

Talare:

Linus Jönsson är läkare, civilekonom DHS och docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet. Hans forskning rör bl.a. kostnadseffektivitet av ny teknologi för diagnostik och behandling vid Alzheimers sjukdom.

Johanna Ulfvarson är docent i vårdvetenskap och specialistutbildad sjuksköterska. Hon är anknyten till Karolinska institutet och hennes forskning handlar om eHälsa och digitala stöd för vården. Johanna Ulfvarson arbetar på eHälsomyndigheten som internationell samordnare.”

Sara Wallén är grundare av företaget Mindmore och utbildad på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Mindmore grundades 2017 och erbjuder digitala kognitiva test för att mäta hjärnans kognition på ett säkert och tillförlitligt sätt. 2022 mottog Sara utmärkelsen ”Årets digitala psykolog” och 2018 tilldelades hon ”Lilla Psykologipriset”, för sitt arbete med att förändrat sättet att använda kognitiva test inom hälso- och sjukvården. Priserna utfärdades av Sveriges Psykologförbund.

Rickard Forsman är VD för Geras Solutions, som tillhandahåller ett digitalt verktyg och beslutsstöd för demensutredning vid misstänkt kognitiv sjukdom. Verktyget är utvecklat i samarbete med både vårdcentraler och specialistmottagningar och har testats klinisk av Karolinska Universitetssjukhuset. Geras Solutions står även bakom Minnesmottagninge.se som är världens första digitala mottagning för kognitiva utredningar. Sedan oktober 2022 är Minnesmottagningen.se tillgänglig i hela Sverige som del i den offentligt tillhandahållna vården. Rickard är civilingenjör med flerårig erfarenhet av att driva digitala förändringsprojekt inom stora organisationer inom life science. Han har även erfarenhet som extern konsult från 17 av sjukvårdsregionerna.

Draknästet med Curus

Inledning: Johan Bloom, Vd och grundare Curus

Moderator: Magnus Lejelöv, Vd Colivia Sweden, tidigare sakkunnig policy på LIF.

Juryn:

Sofia Ernestam, verksamhetschef Akademiskt specialistcentrum, SLSO. Specialistläkare reumatologi.

Peter Graf, Vd Tiohunda, Styrelseordförande Forum för Health Policy. Specialistläkare ÖNH

Tobias Perdahl, Medgrundare och medicinsk chef Plattform24. Specialistläkare internmedicin

Rickard Lagerqvist, allmänläkare och serieentreprenör, Curus

Presenterande företag:

FindOut Diagnostic – flyttar labbet till hemmet via mobilen, Denise Luxenburg-Stuifbergen, Vd

Geras Solutions – digitaliserade demensutredningar och specialiststöd i hemmet, Rickard Forsman, Vd

Migränhjälpen – digital specialistvård vid kronisk migrän, Mattias Bodin, Vd

Vitala – medicinsk träning och digital rehabilitering, Petter Aasa, Vd

Olivia Wigzell

År 2014 tillträdde Wigzell befattningen som generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering, vilken hon innehade till och med oktober 2015 då hon istället tillträdde posten som generaldirektör för Socialstyrelsen. Under perioden 2015-2018 var Wigzell Sveriges representant i Världshälsoorganisationens styrelse och sedan 2016 är hon ordförande för OECD:s hälsokommitté.

Björn Eriksson

Björn Eriksson är en svensk hjärtläkare och ämbetsman. Han är sedan 2021 generaldirektör för Läkemedelsverket och var tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Stockholm. I den rollen syntes Eriksson ofta i media relaterat till coronautbrottet.

Han tog läkarexamen vid Karolinska institutet 1994 och specialiserade sig inom kardiologi.

Panel: Vårdförbundet – Vad innebär digitaliseringen för professionerna i hälso- och sjukvården?

Moderator:
Jonas Vallgårda, Utredare/Omvärldsanalytiker  – Yrke & vårdutveckling, Vårdförbundet

I panelen deltar:
Anders Ekholm, Senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier och med bred erfarenhet från Regeringskansliet.

Maria Wegner, Utredare vid E-hälsomyndigheten

Maria Hägglund, Senior Lecturer in Implementation Science , Uppsala MedTech Science & Innovation

Åsa Gyberg Karlsson – Leg. biomedicinsk analytiker som sedan 2020 arbetar som eHälsostrateg i region Blekinge.

Maria Andersson

Moderator – Carita Sturesson
Maria Andersson,
Barnmorska/doktorand – Institutionen för Klinisk Vetenskap, Lunds universitet